نوشتن متن روی عکس

ubz6lmnv982t5d6zwm4z.jpg

عکس دلخواه را سیو و ذخیره نموده سپس در قسمت منوی :

ستارت --------------- نرم  افزار پینت

شعر یا متن مورد نظر را روی عکس موردنظرمان می نویسیم

نتیجه مشابه عکس فوق میشود.

 

 آپلود عکس از طریق www.asanup.com صورت گرفته است

 

/ 1 نظر / 92 بازدید