محکم و متشابه در قرآن

محکم و متشابه در قرآن

قسمت سوم : فلسه وجود متشابهات در قرآن

مهارت های زندگی در قرآن
...............................
مردم در زندگى روش‏ها و مسلک‏هاى مختلفى دارند، اگر قرآن به صورت صریح و محکم در برابر آنها قیام مى‏کرد، باعث تنفر و انزجار آنها مى‏شد و از همان اول مى‏گفتند این کتاب مخالف ماست
  ..........................

گزیده مطالب

 

1. ابن‏رشد مى‏گوید: تشابه تنها براى اندکى از مردم در تعدادى از آیات که متضمن اعلام امور غیبى و غیرحسى هستند رخ مى‏دهد، و علت آن تعبیر از امور غیبى به امور حسى است.

2. به عقیده علامه طباطبائى چون هدایت دینى براى همه مردم است و آنان از نظر سطح فکرى متفاوتند، بعضى فقط قادر به درک محسوسات و برخى دیگر قادر به معانى کلى و مجرد مى‏باشند. در هر صورت القاى مفاهیم الهى و معارف بلند قرآنى در قالب الفاظ مادى و بیان ممثّل در قالب مثال موجب تشابه مى‏گردد و این امر اجتناب‏ناپذیر است.

3. بعضى وجود تشابه در قرآن را از این جهت امرى طبیعى دانسته‏اند که قرآن همانند سایر کلام‏هاى طبیعى بشر، براى تبیین معارف خویش از ساده‏ترین تعابیر تا عالى‏ترین عبارات ادبى، هنرى را در خود جاى داده است و از انواع مجازات، استعاره‏ها، تمثیل‏ها و کنایه‏ها استفاده نموده و در کاربرد چنین امورى به ناچار تشابه رخ مى‏دهد.

4. به نظر مى‏رسد نظریه فوق تکمیل‏کننده نظریّه علامه طباطبائى بوده و بتوان وجود متشابهات را به یکى از این دو امر نسبت داد. در این صورت وجود متشابهات نه‏ تنها اشکالى نخواهد داشت، که خود از جهت لطافت و ظرافت تعابیر قرآنى، امتیاز به شمار مى‏آید.

 

فقط خلاصه آورده شده متن کامل در :

http://www.tebyan.net/religion_thoughts/articles/quranicarticles/2010/5/11/123839.html

 

/ 0 نظر / 27 بازدید