چهل حدیث پیرامون روزه و روزه‌دار

چهل حدیث پیرامون روزه و روزه‌دار

در سایت زیر :

http://www.tebyan.net/Weblog/bah1359/post.aspx?PostID=117743

2- فلسفه روزه
قال الصادق علیه السلام : انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر.
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار (غنی و فقیر) مساوی گردند. 2

http://www.tebyan.net/Weblog/bah1359/post.aspx?PostID=117743

گوگل

/ 0 نظر / 42 بازدید