عکسهای مذهبی


کافی است انار دلت ترک بخورد . . . عاشقی از همینجا شروع می شود و تو حالا عاشقی.. .. مبارک بادت این عشق
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند...
عکس بسم الله الرحمن الرحیم عکس
طرح آماده {{ بسم الله الرحمن الرحیم }} شماره 1
/ 0 نظر / 88 بازدید