چت مثبت (چت با قرآن)

ابتداچی بگم؟ :گفتم
ادخلوها بسلام :گفتی
باسلام واردشوید. (حجر/۴۶)
.: من  مقداری اضطراب دارم :گفتم
الا بذکرالله تطمئن القلوب :گفتی
..: همانا دل ها با نام خداآرام می گیرد (رعد/۲۸)
 این هم توفیق، می­خواهد! : گفتم
وماتوفیقی الا بالله ... :  گفتی
..ونیست توفیق من مگربوسیله خدا.. (هود/۸۸)
باشیطان چکارکنم .همش می خوادگولم بزنه. : گفتم
و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذبالله انه سمیع علیم : گفتی
چنانچه بخواهد از طرف شیطان در تو وسوسه ای پدید آید پناه ببر به خدا که او یقیناً شنوا و داناست(اعراف/۲۰۰)
 آخه شیطون گفته ازچپ وراست میادکه غافلمون کنه. : گفتم
ان عبادی لیس علیک سلطان..:گفتی
همانا بندگان مرا از شیطان تسلطی نیست (حجر/۴۲)

http://www.deltamosbat.com/archive/1387_11_19/000128.php

 

/ 0 نظر / 30 بازدید