معنی غیب و شهادت چیست ا

 

#msg6375>پاسخ : معنی غیب و شهادت چیست؟
« پاسخ :

 

شهادت آن چیزی است که با حواس درک می شود و غیب آن چیزی است که با حواس درک نمی شود بعضی غیب ابدی هستند مانند وجود باری تعالی و غیر آن مانند ملائکه و آخرت و بهشت و جهنم در آن دنیا درک می شوند و غیب بودن آنها نسبی است ولی غیب در باب خداوند مطلق است و خداوند هیچ گاه با حواس درک نمی شود بلکه با نور ایمان قلبی درک می گردد.
#ms%C2%AB%C2%AB%D9%90g9671>http://www.al-mobin.com/kalam/index.php?topic=1195.msg9671#ms««ِg9671
/ 0 نظر / 24 بازدید