و بسا چیزى را خوش نمى‏دارید و آن براى شما خوب است

سلام جالب است که ما زمانی چیزی را دوست داریم و حکمت خداوند چیز دیگری است و چاره ای جز صبر نیست.

سوره بقره

و بسا چیزى را خوش نمى‏دارید و آن براى شما خوب است، و بسا چیزى را دوست مى‏دارید و آن براى شما بد است، و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانید. (216)

#msg9670>http://www.al-mobin.com/kalam/index.php?topic=2627.msg9670#msg9670

 

/ 0 نظر / 55 بازدید