تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
حضرت علی علیه السلام می فرمایند :

زشت ترین عیبها کم کذشتی از لغزش مردم و بزرگترین گناهان شتاب کردن در انتقام است .

غرالحکم ص 537
........................
ان المسلمین یلتقیان ، فافضلهما أشدهما حبا لصاحبه .
امام جعفر صادق (ع) : از دو مسلمان که به هم برخورد می کند آن که دیگری را بیشتر دوست دارد بهتر است .
اصول کافی ، ج 3 ، ص 193

گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم

گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم

................................
امیر المومنین علی علیه السلام :
بعضی از گنجینه های بهشت عبارت است از
1- نیکی کردن
2-عمل پنهانی (و بدون خودنمایی )
3-شکیبایی در برابر سختیها
4- پنهان و مخفی نگه داشتن مشکلات و سختیها
منبع : التمحیص ، ابو علی محمد اسکافی ص 148
/ 0 نظر / 29 بازدید