کهکشانها

Celestial Composition

 گوشه ای از آسمان

..........................................

An Abrasive Collision Gives One Galaxy a Black Eye

کهکشان چشم سیاه

.........................................

 

 

اینم یه عکس دیگه از صورت فلکی جبار

....................................

 

Out of This Whirl: the Whirlpool Galaxy (M51) and Companion Galaxy

M 51

.............................................

M100 PC chip

 

M100

..............................

 

Hubble Captures an Extraordinary and Powerful Active Galaxy

 

یک کهکشان شگفت انگیز و فوق العاده فعال

...............................................

مقایسه عکسهای گرفته شده از کهکشان کلاه مکزیکی(M 104)

توسط تلسکوپ های هابل و اسپیتزر

و عکس ترکیبی از دو عکس:

Sombrero Galaxy

........................................

 

Milky Way

 

Interacting Galaxies

 

............................................

ngc4725

NGC 4725

.............................................

 

Artist Conception

Size Comparison

 

http://scorpions-photo.blogfa.com

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید