ختم سوره مبارکه توحید برای آمرزش والدین

 

- ختم سوره مبارکه توحید برای آمرزش والدین:

همچنین فرمودند : «کسی که آمرزش خود و والدینش را می‌خواهد بعد از نمازهای واجب حتماً سوره‌ی توحید را قرائت کند .» (اصول کافی : 4/428)

http://mobtaker111.persianblog.ir/tag/%d8%ad%d9%84_%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84

گوگل

 

/ 0 نظر / 26 بازدید