برای تغییر قالب وبلاگ

برای تغییر قالب وبلاگ          

برای تغییر قالب وبلاگتان در  همین  سایت وبلاگ می توانید به آدرس زیر رجوع نمایید:

http://www.persianweblog.ir/pb

یا به سایت  :

http://bahar-20.com/themes/pb.php

مراجعه نمایید.

 

از وبلاگ دیگرم:   http://yahazrateemamreza.persianblog.ir

 

/ 0 نظر / 10 بازدید